eTrend.info

Table './etrend/result_cache' is marked as crashed and last (automatic?) repair failedsql seems to be wrong (select result, update_date from result_cache where query='\"trụ sở\" \"cơ quan an ninh điều tra\" \"15 trần bình trọng\"')cannot connect to databaseTable './etrend/result_cache' is marked as crashed and last (automatic?) repair failedsql seems to be wrong (insert into result_cache set update_date='1425035064', result=' [{\"reach\":null,\"title\":\"\",\"rank\":null,\"category_name\":\"Top\\/World\\/Tiếng_Việt\\/Địa_phương\\/Châu_Á\\/Việt_Nam\\/Tỉnh\\/Bình_Phước\",\"u_rank\":\"1049765\",\"keyword\":null,\"score\":\"0.23245893\",\"site_id\":\"1370214\",\"linksin\":null,\"meta_keyword\":\"\",\"pageview\":null,\"url\":\"http:\\/\\/binhphuoc.gov.vn\"},{\"reach\":null,\"title\":\"\",\"rank\":null,\"category_name\":\"Top\\/Regional\\/Asia\\/Vietnam\\/News_and_Media\",\"u_rank\":\"-1\",\"keyword\":null,\"score\":\"0.22967795\",\"site_id\":\"1350501\",\"linksin\":null,\"meta_keyword\":\"\",\"pageview\":null,\"url\":\"http:\\/\\/tapchicongsan.org.vn\"},{\"reach\":null,\"title\":\"\",\"rank\":null,\"category_name\":null,\"u_rank\":\"630793\",\"keyword\":null,\"score\":\"0.22926918\",\"site_id\":\"2204742\",\"linksin\":null,\"meta_keyword\":\"\",\"pageview\":null,\"url\":\"http:\\/\\/upes1.edu.vn\"},{\"reach\":null,\"title\":\"\",\"rank\":null,\"category_name\":null,\"u_rank\":\"1030754\",\"keyword\":null,\"score\":\"0.22926916\",\"site_id\":\"2087974\",\"linksin\":null,\"meta_keyword\":\"\",\"pageview\":null,\"url\":\"http:\\/\\/dhtdtt1.edu.vn\"},{\"reach\":null,\"title\":\"Báo Quảng Ninh\",\"rank\":null,\"category_name\":null,\"u_rank\":\"183512\",\"keyword\":null,\"score\":\"0.22184655\",\"site_id\":\"1374227\",\"linksin\":null,\"meta_keyword\":\"Tin tức, thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, thể thao, bóng đá\",\"pageview\":null,\"url\":\"http:\\/\\/baoquangninh.com.vn\"},{\"reach\":null,\"title\":\"\",\"rank\":null,\"category_name\":null,\"u_rank\":\"983788\",\"keyword\":null,\"score\":\"0.21949174\",\"site_id\":\"1751740\",\"linksin\":null,\"meta_keyword\":\"\",\"pageview\":null,\"url\":\"http:\\/\\/baotoquoc.com\"},{\"reach\":null,\"title\":\"\",\"rank\":null,\"category_name\":null,\"u_rank\":\"-1\",\"keyword\":null,\"score\":\"0.21636347\",\"site_id\":\"942887\",\"linksin\":null,\"meta_keyword\":\"\",\"pageview\":null,\"url\":\"http:\\/\\/www.giaiphapvnnp.com\"},{\"reach\":null,\"title\":\"\",\"rank\":null,\"category_name\":null,\"u_rank\":\"-1\",\"keyword\":null,\"score\":\"0.21249245\",\"site_id\":\"1079275\",\"linksin\":null,\"meta_keyword\":\"\",\"pageview\":null,\"url\":\"http:\\/\\/www.thamtuthamtutu.com\"},{\"reach\":null,\"title\":\"\",\"rank\":null,\"category_name\":null,\"u_rank\":\"655319\",\"keyword\":null,\"score\":\"0.21144582\",\"site_id\":\"1539105\",\"linksin\":null,\"meta_keyword\":\"\",\"pageview\":null,\"url\":\"http:\\/\\/quangninh.gov.vn\"},{\"reach\":null,\"title\":\"\",\"rank\":null,\"category_name\":\"Top\\/World\\/Tiếng_Việt\\/Tin_tức\",\"u_rank\":\"-1\",\"keyword\":null,\"score\":\"0.20699412\",\"site_id\":\"81998\",\"linksin\":null,\"meta_keyword\":\"\",\"pageview\":null,\"url\":\"http:\\/\\/baobinhduong.org.vn\"},{\"reach\":null,\"title\":\"\",\"rank\":null,\"category_name\":null,\"u_rank\":\"1020436\",\"keyword\":null,\"score\":\"0.20545001\",\"site_id\":\"1563504\",\"linksin\":null,\"meta_keyword\":\"\",\"pageview\":null,\"url\":\"http:\\/\\/hiephoa.net\"},{\"reach\":null,\"title\":\"\\r\\n\\tTạp chí Cộng Sản\\r\\n\",\"rank\":null,\"category_name\":null,\"u_rank\":\"-1\",\"keyword\":null,\"score\":\"0.2000926\",\"site_id\":\"3236418\",\"linksin\":null,\"meta_keyword\":\"\",\"pageview\":null,\"url\":\"http:\\/\\/www.tapchicongsan.org.vn\\/\"},{\"reach\":null,\"title\":\"\",\"rank\":null,\"category_name\":null,\"u_rank\":\"-1\",\"keyword\":null,\"score\":\"0.1989068\",\"site_id\":\"1099135\",\"linksin\":null,\"meta_keyword\":\"\",\"pageview\":null,\"url\":\"http:\\/\\/www.vemaybay.mang.vn\"},{\"reach\":null,\"title\":\"\",\"rank\":null,\"category_name\":null,\"u_rank\":\"-1\",\"keyword\":null,\"score\":\"0.19609074\",\"site_id\":\"1540556\",\"linksin\":null,\"meta_keyword\":\"\",\"pageview\":null,\"url\":\"http:\\/\\/haiduongdost.gov.vn\"},{\"reach\":null,\"title\":\"\",\"rank\":null,\"category_name\":\"Top\\/World\\/Tiếng_Việt\\/Doanh_nghiệp\\/Quảng_cáo_-_Tiếp_thị\",\"u_rank\":\"967700\",\"keyword\":null,\"score\":\"0.19569266\",\"site_id\":\"1489708\",\"linksin\":null,\"meta_keyword\":\"\",\"pageview\":null,\"url\":\"http:\\/\\/vcci.com.vn\"},{\"reach\":null,\"title\":\"\",\"rank\":null,\"category_name\":null,\"u_rank\":\"-1\",\"keyword\":null,\"score\":\"0.19466932\",\"site_id\":\"527763\",\"linksin\":null,\"meta_keyword\":\"\",\"pageview\":null,\"url\":\"http:\\/\\/muaxetragop.biz\"},{\"reach\":null,\"title\":\"\",\"rank\":null,\"category_name\":null,\"u_rank\":\"1216980\",\"keyword\":null,\"score\":\"0.18617949\",\"site_id\":\"1731310\",\"linksin\":null,\"meta_keyword\":\"\",\"pageview\":null,\"url\":\"http:\\/\\/thienvanbachkhoa.org\"},{\"reach\":null,\"title\":\"\",\"rank\":null,\"category_name\":null,\"u_rank\":\"-1\",\"keyword\":null,\"score\":\"0.1836132\",\"site_id\":\"1072409\",\"linksin\":null,\"meta_keyword\":\"\",\"pageview\":null,\"url\":\"http:\\/\\/www.svs.vn\"},{\"reach\":null,\"title\":\"\",\"rank\":null,\"category_name\":null,\"u_rank\":\"804169\",\"keyword\":null,\"score\":\"0.18283662\",\"site_id\":\"84932\",\"linksin\":null,\"meta_keyword\":\"\",\"pageview\":null,\"url\":\"http:\\/\\/batdongsan24h.com.vn\"},{\"reach\":null,\"title\":\"\",\"rank\":null,\"category_name\":null,\"u_rank\":\"1187315\",\"keyword\":null,\"score\":\"0.18194307\",\"site_id\":\"1508061\",\"linksin\":null,\"meta_keyword\":\"\",\"pageview\":null,\"url\":\"http:\\/\\/namdinh.gov.vn\"},{\"reach\":null,\"title\":\"\\r\\n\\tVietnam+ (VietnamPlus)\\r\\n\",\"rank\":null,\"category_name\":null,\"u_rank\":\"-1\",\"keyword\":null,\"score\":\"0.18083815\",\"site_id\":\"3236419\",\"linksin\":null,\"meta_keyword\":\"\",\"pageview\":null,\"url\":\"http:\\/\\/www.vietnamplus.vn\\/\"},{\"reach\":null,\"title\":\"\\r\\n\\tTHƯ VIỆN PHÁP LUẬT _ Tra cứu, Nắm bắt Pháp Luật Việt Nam\\r\\n\",\"rank\":null,\"category_name\":null,\"u_rank\":\"81183\",\"keyword\":null,\"score\":\"0.1808203\",\"site_id\":\"1400024\",\"linksin\":null,\"meta_keyword\":\"luật, thư viện pháp luật, pháp luật, luật việt nam, luật pháp, luật sư, tư vấn luật, văn bản pháp luật, Thời sự pháp luật, luật doanh nghiệp, dân luật, sinh viên luật, diễn đàn pháp luật, luật sư tư vấn, luật dân sự, nghị định, hiến pháp, quyết định, ký hiệu, hiệu lực, ngày ban hành, người ký, chủ tịch, quốc hội, chính phủ, nhà nước, bộ, ngành, uỷ ban nhân dân, tư pháp, lập pháp, hành pháp, thông tư, chỉ thị, báo cáo, thông tư liên tịch, công văn, luật sư, đất đai,việc làm, thuế, tài chính, doanh nghiệp, hôn nhân, gia đình, hình sự, dân sự, hải quan, công điện, nghị quyết, quy chế, sắc lệnh, thủ tướng chính phủ, bộ trưởng, thứ trưởng, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, chủ nhiệm uỷ ban,nhân dân, công ty\",\"pageview\":null,\"url\":\"http:\\/\\/thuvienphapluat.vn\"},{\"reach\":null,\"title\":\"\",\"rank\":null,\"category_name\":null,\"u_rank\":\"630445\",\"keyword\":null,\"score\":\"0.17851341\",\"site_id\":\"740096\",\"linksin\":null,\"meta_keyword\":\"\",\"pageview\":null,\"url\":\"http:\\/\\/teenphanrang.net\"},{\"reach\":null,\"title\":\"\",\"rank\":null,\"category_name\":null,\"u_rank\":\"-1\",\"keyword\":null,\"score\":\"0.17842862\",\"site_id\":\"1070757\",\"linksin\":null,\"meta_keyword\":\"\",\"pageview\":null,\"url\":\"http:\\/\\/www.sunland.com.vn\"},{\"reach\":null,\"title\":\"\",\"rank\":null,\"category_name\":null,\"u_rank\":\"996563\",\"keyword\":null,\"score\":\"0.17787926\",\"site_id\":\"805190\",\"linksin\":null,\"meta_keyword\":\"\",\"pageview\":null,\"url\":\"http:\\/\\/vietnamnhadat.vn\"}] ', query='\"trụ sở\" \"cơ quan an ninh điều tra\" \"15 trần bình trọng\"')